СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Ачааны болон суудлын вагоны шатах тослох материал худалдан авах
Захиалагчийн нэр : Монгол Зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр зам
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан
Улаан үзүүрийн гүний худаг, байр, онгоцын хамт барих
Захиалагчийн нэр : Ховд аймгийн Цэцэг сумын засаг даргын тамгын газар
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан
Иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвийн барилга /Ховд, Манхан сум/
Захиалагчийн нэр : Ховд аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан
Монгол Улсад төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь төслийг хэрэгжүүлэхэд ажлын хүрээнд бүх шатны Хурлын үйл ажиллагааг чадавхжуулах ажлын хариуцан ажиллах зөвлөх үйлчилгээ
Захиалагчийн нэр : Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын институцын чадавхыг бэхжүүлэх төсөл
ХАА-ны журам : Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам Хялбаршуулсан
Илчит тэрэгний шатах тослох материал худалдан авах
Захиалагчийн нэр : Монгол Зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр зам
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 7 ХОНОГООР

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлтийн статистик

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 салбар

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Орон нутгийн худалдан авалтын статистик

Дэлгэрэнгүй харах

Хамтрагч байгууллагууд