СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Баруун, зүүн, төвийн үйлдвэрийн орчны хяналт шинжилгээ
Захиалагчийн нэр : Таван толгой түлш
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга Хялбаршуулсан
Баян-уул сумын цагдаагийн тасгийн тохижилт
Захиалагчийн нэр : Дорнод аймаг дахь Цагдаагийн газар
ХАА-ны журам : Харьцуулалтын арга Хялбаршуулсан
Булган аймгийн цагдаагийн газарт авто машин
Захиалагчийн нэр : Булган аймгийн Булган сумын Засаг даргын тамгын газар
ХАА-ны журам : Харьцуулалтын арга Хялбаршуулсан
Төвийн байрны гадна фасад
Захиалагчийн нэр : Барилгын хөгжлийн төв
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга Хялбаршуулсан
Угтаалцайдам сумын төвийн гэрэлтүүлэг
Захиалагчийн нэр : Төв аймгийн Угтаал сумын засаг даргын тамгын газар
ХАА-ны журам : Харьцуулалтын арга Хялбаршуулсан

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 7 ХОНОГООР

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлтийн статистик

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 салбар

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Орон нутгийн худалдан авалтын статистик

Дэлгэрэнгүй харах

Хамтрагч байгууллагууд