СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Хоол хүнс
Захиалагчийн нэр : Дархан-Уул аймаг 13-р цэцэрлэг
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга Хялбаршуулсан
Хүнс хуурай хэрэглэл
Захиалагчийн нэр : Зэвсэгт хүчний 256 дугаар анги
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга Хялбаршуулсан
Политехникийн коллежийн барилга, дотор сантехникийн шугам, гадна талбайг засварлах
Захиалагчийн нэр : Өмнөговь аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газар
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга Хялбаршуулсан
Бизнес лоунж дээр ПОС-ын систем хөгжүүлэх
Захиалагчийн нэр : Монголын иргэний агаарын тээвэр
ХАА-ны журам : Харьцуулалтын арга Хялбаршуулсан
miat.go.com гэсэн domain эрхээр вебсайт үүсгэх систем
Захиалагчийн нэр : Монголын иргэний агаарын тээвэр
ХАА-ны журам : Харьцуулалтын арга Хялбаршуулсан

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 7 ХОНОГООР

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлтийн статистик

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 салбар

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Орон нутгийн худалдан авалтын статистик

Дэлгэрэнгүй харах

Хамтрагч байгууллагууд