СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Улиастай сумын Хүүхэд залуучуудын соёл амралтын хүрээлэнд их засвар хийх ажил
Захиалагчийн нэр : Завхан аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан
Шаамар сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг
Захиалагчийн нэр : Сэлэнгэ аймгийн Шаамар сумын Засаг даргын тамгын газар
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Ахмад настан болон төрийн албан хаагчдын орон сууц хөтөлбөр
Захиалагчийн нэр : Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын засаг даргын тамгын газар
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан
Хайрга
Захиалагчийн нэр : Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан
Анализатор
Захиалагчийн нэр : Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 7 ХОНОГООР

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлтийн статистик

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 салбар

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Орон нутгийн худалдан авалтын статистик

Дэлгэрэнгүй харах

Хамтрагч байгууллагууд