СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Хэрх тосгоноос Ажнайн даваа хүртэлх хайрган зам засвар /Мандал сум, Хэрх 4-р баг Түнхэл 5-р баг/
Захиалагчийн нэр : Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Засаг даргын тамгын газар
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга Хялбаршуулсан
Үдийн хоол хөтөлбөрийн зардлын төлөвлөгөө
Захиалагчийн нэр : Увс аймгийн Давст сумын ерөнхий боловсролын сургууль
ХАА-ны журам : Харьцуулалтын арга Хялбаршуулсан
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад шаардлагатай тоног төхөөрөмж
Захиалагчийн нэр : Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга Хялбаршуулсан
Дотуур байрны хүүхдийн хоолны зардлын төлөвлөгөө
Захиалагчийн нэр : Увс аймгийн Давст сумын ерөнхий боловсролын сургууль
ХАА-ны журам : Харьцуулалтын арга Хялбаршуулсан
160 хүүхдийн хичээлийн байрны дээврийг шинэчлэж, цонхнуудыг вакум хийцтэй болгох
Захиалагчийн нэр : Завхан аймгийн Түдэвтэй сумын Засаг Даргын Тамгын Газар
ХАА-ны журам : Харьцуулалтын арга Хялбаршуулсан

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 7 ХОНОГООР

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлтийн статистик

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 салбар

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Орон нутгийн худалдан авалтын статистик

Дэлгэрэнгүй харах

Хамтрагч байгууллагууд