СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

"Тэмүүжин" Цогцолбор сургуулийн фасадны засвар, тохижилт /Хэнтий, Хэрлэн сум/
Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Сургуулиудад шаардлагатай сургалтын хэрэглэгдэхүүн, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх
Захиалагчийн нэр : Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын Засаг даргын Тамгын газар
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан
Барилга, үл хөдлөх хөрөнгийн даатгалын үйлчилгээ үзүүлэх
Захиалагчийн нэр : Төрийн банк
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан
35 кВ-ын төмөр анкер тулгуур
Захиалагчийн нэр : Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Хатууруулагч, цэвэрлэгч бодис
Захиалагчийн нэр : Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 7 ХОНОГООР

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлтийн статистик

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 салбар

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Орон нутгийн худалдан авалтын статистик

Дэлгэрэнгүй харах

Хамтрагч байгууллагууд