СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Үдийн цай
Захиалагчийн нэр : Дорнод аймгийн Цагаан-Овоо сумын ерөнхий боловсролын сургууль
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан
Бүрэн дунд сургууль хүүхдийн үдийн хоол
Захиалагчийн нэр : Говь-Алтай аймгийн Шарга сумын Засаг даргын тамгын газар
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Эрүүл мэндийн төвийн тээвэр шатахуун
Захиалагчийн нэр : Говь-Алтай аймгийн Чандмань сумын Засаг даргын тамгын газар
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Тос, тослох материал
Захиалагчийн нэр : Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан
Өтгөн тос
Захиалагчийн нэр : Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 7 ХОНОГООР

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлтийн статистик

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 салбар

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Орон нутгийн худалдан авалтын статистик

Дэлгэрэнгүй харах

Хамтрагч байгууллагууд