Иргэний үнэмлэхний ар талын зургийг дээрх зурагт үзүүлсэн шиг дарж оруулна уу!
   Зургийн чанар муу эсвэл гадуур хүрээ их байвал зургийг танихгүй байх магадлалтайг анхаарна уу!    зураг оруулах 
Сертификатны дугаар Овог Нэр Эхлэх огноо Дуусах огноо Ажилладаг салбар Хаяг

Салбарт ажилладаг сертификат эзэмшигчийн тоо

Аймгуудад байгаа сертификат эзэмшигчийн тоо