1816

Ерөнхий гэрээний тоо

885

Худалдах барааны тоо

488

Нийлүүлэгч байгууллага

1922

Захиалагч байгууллага

Шинээр нэмэгдсэн барааны жагсаалт

Хамтрагч байгууллагууд

Сагс

Сагс

Устсан бараа. Буцах