880

Ерөнхий гэрээний тоо

395

Худалдах барааны тоо

98

Нийлүүлэгч байгууллага

542

Захиалагч байгууллага

Шинээр нэмэгдсэн барааны жагсаалт

Хамтрагч байгууллагууд

Сагс

Сагс

Устсан бараа. Буцах