LAST PUBLISHED BID NOTICE

Үдийн цай
Name of procuring entity : Дорнод аймгийн Цагаан-Овоо сумын ерөнхий боловсролын сургууль
Procedure of procurement : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан
Бүрэн дунд сургууль хүүхдийн үдийн хоол
Name of procuring entity : Говь-Алтай аймгийн Шарга сумын Засаг даргын тамгын газар
Procedure of procurement : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Эрүүл мэндийн төвийн тээвэр шатахуун
Name of procuring entity : Говь-Алтай аймгийн Чандмань сумын Засаг даргын тамгын газар
Procedure of procurement : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Тос, тослох материал
Name of procuring entity : Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
Procedure of procurement : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан
Өтгөн тос
Name of procuring entity : Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
Procedure of procurement : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан

Bid notice by week

Statistics of procurement planning

Most planned bid by 5 category

Most planned bid by 5 budget governor

Procurement Statistics in the local areas

Details

Cooperated organizations