LAST PUBLISHED BID NOTICE

Хамгаалах хэрэгсэл
Name of procuring entity : Эрдэнэтбулганы цахилгаан түгээх сүлжээ
Procedure of procurement : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Дотуур байрын хүүхдийн хоол
Name of procuring entity : Хөвсгөл аймгийн Ханх сумын ерөнхий боловсролын сургууль
Procedure of procurement : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан
Кабелийн муфт
Name of procuring entity : Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
Procedure of procurement : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан
Нийслэлийн үнэт цаасанд андеррайтерийн зөвлөх үйлчилгээ
Name of procuring entity : Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар
Procedure of procurement : Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам Хялбаршуулсан
Сантехникийн засвар
Name of procuring entity : Ховд аймгийн Булган сум дахь Сум дундын прокурорын газар
Procedure of procurement : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан

Bid notice by week

Statistics of procurement planning

Most planned bid by 5 category

Most planned bid by 5 budget governor

Procurement Statistics in the local areas

Details

Cooperated organizations