Захиалагчийн код:
НӨУБИЧБТөсөл
Захиалагчийн нэр:
Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын институцын чадавхыг бэхжүүлэх төсөл
Харъяалагдах байгууллага:
Засгийн газрын байруудын нийтлэг үйлчилгээний газар
Хаягийн мэдээлэл:
6-р хороо , Сүхбаатар дүүрэг , Улаанбаатар , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 21267756, Цахим шуудан: info@sicla.gov.mn,