Захиалагчийн код:
ДОАГГ
Захиалагчийн нэр:
Дорнод аймаг дахь гаалийн газар
Харъяалагдах байгууллага:
Гаалийн ерөнхий газар
Хаягийн мэдээлэл:
Хэрлэн (Сүмбэр) , Дорнод , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 99906855, Цахим шуудан: enhee2006@yahoo.com,