Захиалагчийн код:
ЗАЯСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Завхан аймгийн Яруу сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Завхан аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
4-р баг , Яруу сум , Завхан , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Цахим шуудан: b.myagmar84@gmail.com, Гар утас: 99948293,