Захиалагчийн код:
АЧА
Захиалагчийн нэр:
Агаарын чанарын алба
Харъяалагдах байгууллага:
Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар
Хаягийн мэдээлэл:
Агаарын чанарын алба
Холбоо барих мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.