Захиалагчийн код:
АИХК
Захиалагчийн нэр:
Автоимпекс ХК
Харъяалагдах байгууллага:
Сангийн яам
Хаягийн мэдээлэл:
ТӨХ-Автоимпекс
Холбоо барих мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.