Захиалагчийн код:
ААХАШСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Архангай аймгийн Хашаат сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Архангай аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газар
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.