Захиалагчийн код:
ГСАЭМГ
Захиалагчийн нэр:
Говьсүмбэр аймгийн эрүүл мэндийн газар
Харъяалагдах байгууллага:
Эрүүл мэндийн яам
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: 99909856, Цахим шуудан: jamsrantungalag@yahoo.com, Цахим шуудан: gsa_emg@yahoo.com ,