Захиалагчийн код:
АТГ
Захиалагчийн нэр:
Авлигатай тэмцэх газар
Харъяалагдах байгууллага:
Мэдээлэл байхгүй.
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Вэб хуудас: www.iaac.mn, Энгийн шуудан: www.iaac.mn, Ажлын утас: (976)-70112565,