Байгууллагын нэр:
Brightway Energy Machinery in China ХХК
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл, худалдаа
Бүртгэгдсэн огноо:
2022-04-27
Хөрөнгө оруулсан улс:
Монгол
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 99910156, Цахим шуудан: brigthway2022@gmail.com,