Байгууллагын нэр:
AME International GmbH ХХК
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Эрүүл мэндийн чиглэлээр
Бүртгэгдсэн огноо:
2022-03-11
Хөрөнгө оруулсан улс:
Австри
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 99111379, Цахим шуудан: d.yeruu@unitedconsulting.mn,