Байгууллагын нэр:
1520 Signal Ltd ХХК
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Төмөр замын дохиолол, төвлөрүүлэлт, хориглол ба холбооны байгууламжийн засвар, техникийн үйлчилгээ
Бүртгэгдсэн огноо:
2021-05-27
Хөрөнгө оруулсан улс:
Орос
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Цахим шуудан: ilya.lukin@1520signal.ru, Ажлын утас: 74959011520, Цахим шуудан: aleksandr.golubev@1520signal.ru,