Байгууллагын нэр:
BEIJING RIVERSTONE MINING TECHNOLOGY CO.LTD ХХК
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Уул уурхайн тоног төхөөрөмж худалдаа
Бүртгэгдсэн огноо:
2020-06-09
Хөрөнгө оруулсан улс:
Хятад
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 91913069, Цахим шуудан: buya@naipumongol.mn,