Байгууллагын нэр:
Airways International Limited ХХК
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Нисэхийн мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх
Бүртгэгдсэн огноо:
2020-01-08
Хөрөнгө оруулсан улс:
Монгол
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 6444712888, Цахим шуудан: international@airways.co.nz,