Байгууллагын нэр:
Тэнгэр цэгцрээ ХХК
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Барилга угсралт 2.1.1 заалтын дагуу,Гадаад дотоод худалдаа,Монгол улсын нутаг дэвсгэрт харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ,Цахилгаан эрчим хүч дамжуулах, шугам, дэд станцын засвар, угсралт, түүний тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ
Бүртгэгдсэн огноо:
2018-02-07
Хөрөнгө оруулсан улс:
Монгол
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.