Байгууллагын нэр:
Инерци ХХК
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Барилга угсралт,Гадаад худалдаа,Цахилгаан эрчим хүч дамжуулах, шугам, дэд станцын засвар, угсралт, түүний тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ,Эрчим хүчний яам 03.2.3, 03.3.2, 03.4.2, 03.5.2
Бүртгэгдсэн огноо:
2017-11-02
Хөрөнгө оруулсан улс:
Монгол
Хаягийн мэдээлэл:
Монгол, Улаанбаатар, Чингэлтэй, 3-р хороо
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: 99185029,