1798

Ерөнхий гэрээний тоо

315

Худалдах барааны тоо

478

Нийлүүлэгч байгууллага

1893

Захиалагч байгууллага

Шинээр нэмэгдсэн барааны жагсаалт

Хамтрагч байгууллагууд

Сагс

Сагс

Устсан бараа. Буцах