2018

Ерөнхий гэрээний тоо

498

Худалдах барааны тоо

527

Нийлүүлэгч байгууллага

1944

Захиалагч байгууллага

Шинээр нэмэгдсэн барааны жагсаалт

Хамтрагч байгууллагууд

Сагс

Сагс

Устсан бараа. Буцах